HomeBalkán › Historie Balkánu

Historie Balkánu

Historie novodobého Balkánu se začíná psát v 6 století n. l., kdy přicházejí na Balkánský poloostrov první Slované. Jejich příchod znamená konec Byzantské říše. Na počátku 7. století vzniká první slovanská říše a to říše Bulharská. Slované vládnou Balkánu až do 9. století kdy se postupně opět obnovuje Byzantská říše. Ta po několik století upevňuje svoji vládu. Ke zvratu dochází až na přelomu 12. -13. Století, kdy Bulharsko a Srbsko získává samostatnost. Ta netrvá dlouho, musí se bránit nájezdům Tureckých Osmanů, kteří postupně dobývají značnou část území. Balkánu. Dobytí Konstantinopole v roce 1453 znamená konec Byzantské říše a tedy stahy Slovanů o samostatnost. Turci se stávají hegemonem v této oblasti a 16. století pronikají do střední Evropy.
Až období první světové války napomáhá Balkánským slovanským národům získat svoji nezávislost. Bohužel ne na dlouho. Po druhé světové válce se vlády defakto ujímají sověté. Po rozpadu sovětského svazu a konfliktu bývalé Jugoslávie získávají vytouženou nezávislost Balkánské národy. Vznikají nové státy Balkánu a upravují se mapy Evropy. Dějiny Balkánu nejsou tedy nikterak skvělé, proto jsou taky obyvatelé Balkánu na svou svobodu tolik hrdí.

Tagy:

Napiš názor