HomeBalkán › Balkán- Balkánský poloostrov

Balkán- Balkánský poloostrov

Balkán je název pro území rozléhající se mezi Jaderským a Černým mořem. Rozloha Balkánu dosahuje úctyhodných 550 000 km2. Jestliže bychom měli určit polohu Balkánu, lze jej určit také řekami na severu Balkánský poloostrov odděluje Sázava a Dunaj na jihu to je Makerské moře. Z čeho vychází slovo Balkán, Balkánský poloostrov. Je to ze slova Stara Planina, což je starší název pohoří.
Na Balkáně budete uchváceni krásnou krajinou, množství hor, řek, pastvin a čisté moře. Balkánský lid je také velmi pohostinný, už dávno neplatí to, že by na Balkánu bylo nebezpečno.

Je důležité poznamenat, že Balkán a země se na něm nacházející je bezpečnější než západoevropské země. To alespoň vyplývá ze zprávy Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu. Předsudky o nestabilitě Balkánu pramení z devadesátých let, kdy Balkánský poloostrov sužovaly války.
Státy ležící na Balkánu nalezneme v článku Balkánské země. Jaké je složení obyvatel? Na Balkáně jsou nejvíce zastoupeny Řeci, Turci, Srbové, Bulhaři, Albánci, Chorvati, Bosňáci, Makedonci a Černohorci v celkové výši 55 milionů obyvatel. Z toho je patrná značná rozdílnost kultur, zvyků a náboženství. Nejrozšířenější náboženství jsou Islám a samozřejmě Křesťanství.

Tagy: , ,

Napiš názor